BP Petrol

BP Şirketi ile yapılan anlaşma uyarınca; isteyen üyelerimiz taşıtmatik kartı yerine geçecek anahtarlık benzeri kartlarını kullanmak suretiyle akaryakıt ürünlerini indirimli alma hakkına sahip olacaklardır.

Sistem şu şekilde çalışacaktır.

Öncelikle Dernek üyelerine imzalatılacak bir anlaşma örneği ve form kişinin nüfus kağıdı örneği ile birlikte Aras Kargo Şirketi vasıtasıyla Şirket Merkezine ulaştırılacak.

Bunun sonrasında şirket tarafından kişiye tanımlanacak link üzerinden kişiler kredi kartı bilgilerini kendileri tanımlayacaklardır.

Bunun sonrasında da kendi belirleyecekleri araçlarına indirimli olarak akaryakıt almaya başlayacaklardır.

İndirim oranı şu an itibariyle; bayi akaryakıt karlarının hükümet tarafından geçici olarak düşürülmüş olması sebebiyle %2 olarak uygulanacak olup daha sonra %5 olarak dikkate alınacaktır.

Sisteme dahil olmak isteyecek olanların dolduracakları ve imzalayacakları form örneği ilişiktedir.

Form ve sözleşmenin bilgisayar üzerinde doldurulduktan sonra imzalanması daha doğru olacaktır.

Anlaşmadaki doldurulacak olan metin boşluklarından sadece en baştaki isim ve adres bilgilerinin girilmesi gerekmektedir

Comment Form