WhatsApp Image 2023-05-03 at 22.39.00

DENETİM HAFTASI ETKİNLİKLERİ VE ANITKABİR ZİYARETİ

Kıymetli meslektaşlarımız,

Bilindiği üzere, Mustafa Kemal Atatürk’ün 9. Ordu Müfettişi olarak atandığı gün olan 30 Nisan ve müteakip günler Denetim Haftası olarak kutlanmaktadır.

Devlet Denetim Elemanları Derneği olarak Anıtkabir Komutanlığına yaptığımız başvuru çerçevesinde 3 Mayıs 2023 Çarşamba günü saat 11.30’da tören için Anıtkabir’e gidilmiştir.

Davetimize gelerek destek veren tüm meslektaşlarımıza can-ı gönülden teşekkür ederiz.

DENETDE Yönetim Kurulu

DENETİM HAFTASI ETKİNLİKLERİ VE ANITKABİR ZİYARETİ
bayrak de

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

“Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk; onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz.” Gazi Mustafa Kemal Atatürk.

Milli iradenin tecelligahı  Gazi meclisimizin kuruluşunun 103.yılı,

Geleceğimizin teminatı, sevgili çocuklarımızın 23 Nisan Bayramı kutlu olsun.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
IMG_20230401_221801

ÖZLÜK HAKLARININ İYİLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK BASIN AÇIKLAMASI

AZİZ TÜRK MİLLETİNE VE KAMUOYUNA SESLENİŞ

Kamu Denetiminin başarısızlığı, toplumun huzurunu bozar, devlete olan güveni sarsar, kamuoyunda adalet algısının kaybedilmesi ile kargaşayı ve kendi adaletini yaratma çabalarını doğurur.

Etkin ve verimli bir denetim sistemine geçiş, yalnızca Kamu Denetim Mesleği mensuplarının mesleki meselesi değil, Türk Demokrasisinin ve insanlarımızın refahını ilgilendiren önemli bir mahiyet arz etmektedir.

Bu sebeple; Türk Kamu Denetim sisteminde görev yapmakta olan Müfettiş, Kontrolör, Denetçi ve İç Denetçi unvanlı yaklaşık 20.000 meslek mensubunu temsil eden 15 Dernek olarak bizler; aşağıda belirttiğimiz hususların kamuoyu ve yetkililer açısından bilinmesinde aciliyet ve zaruret görmekteyiz.

Günümüz koşullarında, Kamu denetim hizmetlerinde çalışan meslektaşlarımızın motivasyonlarının yüksek tutulması, çalışma koşul ve şartlarının özendirici olmasıyla doğrudan orantılıdır.

Devlete ve millete hizmet etmeyi kendisine düstur edinen, ülkenin her köşesinde, her koşulda cansiperane şekilde çalışan kamu denetim elemanlarının özlük hakları konusunda kamu vicdanını yaralayacak şekilde haksızlığa maruz kaldığını üzülerek görmekteyiz.

Gelinen aşamada; kamu denetim mesleğinin, onur verici ve prestij sağlayan imajının, meslek mensuplarının çoğunluğunun özlük haklarındaki ciddi gerilemeye bağlı olarak büyük ölçüde sarsıldığını, dile getirmek zorundayız.

Mevcut adaletsizlik; iki şekilde tezahür etmiştir.

1- Kamu Denetim Mesleği mensupları, özlük hakları bakımından 7417 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile denetledikleri kurumlarda görev yapan idarecilerin gerisine düşmüşlerdir.

Bu düzenleme ile istisnasız olarak; ‘genel idare hizmetleri’ sınıfındaki tüm idarecilere ek zam yapıldığı halde, aynı sınıfta yer alan ‘Kamu Denetim Mensuplarına’ yönelik herhangi bir artış yapılmamış olup, böylelikle bağlı oldukları en üst idari otorite tarafından yetkilendirilen denetim elemanları; teftiş, denetim ve soruşturmalarını yaptıkları tüm idarecilerin altında bir maaş alır hale gelmişlerdir.

Aşağıdaki çizelgede 2023 yılı itibari ile bu durum açıkça görülmektedir.
2023 yılı Ocak Ayı Ücretleri

Unvan
Derece/Kademe
Ücret
Durumu

Genel Müdür
1/4
47.370,00 TL
Eş Çalışmıyor, 1 çocuk

Genel Müdür Yardımcısı
1/4
37.900,00 TL
Eş Çalışmıyor, 1 çocuk

Daire Başkanı
1/4
34.441,00 TL
Eş Çalışmıyor, 1 çocuk

İl Müdürü (Ankara, İstanbul ve İzmir)
1/4
33.793,00 TL
Eş Çalışmıyor, 1 çocuk

İl Müdürü (Büyükşehir)
1/4
31.197,00 TL
Eş Çalışmıyor, 1 çocuk

İl Müdürü (Diğer)
1/4
30.135,93 TL
Eş Çalışmıyor, 1 çocuk

Bakanlık Başmüfettişi
1/4
28.360,00 TL
Eş Çalışmıyor, 1 çocuk

2- 7417 sayılı Kanunun 6. maddesi ile Müfettiş, Kontrolör ve İç Denetçilerin ek göstergesi (3600)’den (4200)’e çıkarılırken, Mülkiye Müfettişlerinin ek göstergesi (5800)’den (6400)’e, Adalet/HSK Müfettişlerinin ve Sayıştay denetçilerinin ek göstergesi ise (7600)’den (7800)’e çıkartılmış olup, 2023 yılı itibariyle son durum aşağıdaki tablodaki gibi olmuştur.

2023 yılı Ocak Ayı Ücretleri

Adalet Başmüfettişi
1/4
57.609,00 TL
Eş Çalışmıyor, 1 çocuk

HSK Başmüfettişi
1/4
57.609,00 TL
Eş Çalışmıyor, 1 çocuk

Sayıştay Başdenetçisi
1/4
50.543,00 TL
Eş Çalışmıyor, 1 çocuk

Mülkiye Başmüfettişi
1/4
48.860,00 TL
Eş Çalışmıyor, 1 çocuk

Bakanlık Başmüfettişi
1/4
28.360,00 TL
Eş Çalışmıyor, 1 çocuk

Bakanlık Müfettişi
7/1
21.568,38 TL
Eş Çalışmıyor, 1 çocuk

Bakanlık Müfettiş Yrd.
8/1
19.436,97 TL
Eş Çalışmıyor, 1 çocuk

Kıdemli bir Başmüfettişin aylık maaşının; Türk-İş tarafından 2023 yılı Mart ayı için açıklanan yoksulluk sınırı olan 31.240.-TL’ nin bile altında kaldığını görmekteyiz.
Görevin niteliği, yetişme şartları, eğitim ve kariyer yapısı açısından eşit özelliklere sahip olan, çalışma zamanlarının büyük bölümünü ikametgâhları dışında geçiren, üstlendikleri sorumluluklar ve riskler göz önüne alındığında yerine getirdikleri görev itibariyle aralarında herhangi bir fark olmayan; Kamu Denetim meslek mensupları arasında, özlük hakları açısından böylesi vahim farkların oluşmasına sebep olmak rasyonel bir yaklaşım olmadığı gibi, adil de değildir.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİMİZ;

1) 7413 sayılı Kanunun 7. maddesi ile Adalet Müfettişleri ve HSK Müfettişleri için getirilen ek tazminatın; aynı meşakkatli görevi yürütmekte olan Kamuda fiilen görev yapan tüm Müfettiş, Denetçi, İç Denetçi ve Kontrolörlere de (30.000) gösterge rakamı üzerinden ‘ek denetim tazminatı’ olarak verilmesi,

2) Kamuda fiilen görev yapan tüm Müfettiş, Kontrolör, Denetçi ve İç Denetçilerin 375 sayılı KHK’da (III) sayılı cetvelde yer alan ücret ve tazminat göstergelerinin, Genel Müdür Yardımcıları için 15/01/2023 tarihi itibariyle uygulanmakta olan ücret göstergesi (54.300) ve tazminat göstergesi (41.000) seviyesine yükseltilmesi,

SAĞLANMALIDIR.

Devletimizden talebimiz özü itibarıyla; Kamu Denetim Mesleği mensupları arasında adaletin sağlanması, Devletimizin kendi evlatlarına sahip çıkması ve uygun göreceği özlük hakları ve statü ile kamu denetim mesleği mensuplarına iade-i itibarın sağlanmasını, içermektedir.

Devlet terbiyesi ve vazife bilinci dahilinde sükûnetlerini koruyan kamu denetim elemanları, devleti ve milleti için kamu menfaatinin korunması amacıyla görevlerini tam bir tarafsızlık içerisinde yerine getirmeye devam edeceklerdir.

İdealist ve fedakâr insanların oluşturduğu meslek camiamızın hedefi, yeni bir bürokratik hegemonya oluşturmak değil, Türk Kamu Yönetiminde kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması, yolsuzluğun önlenmesi ile hesap verebilirliğin sağlanmasına katkı sunabilmektir.
Vatandaşlarının ve kamu görevlilerinin denetim hizmetlerinin kalite ve etkinliğinden mutlu olduğu bir Türkiye’ye ulaşabilmek umuduyla, Kamu Denetim Elemanları arasında adalet istiyoruz.

KAMUOYUNA SAYGILARIMIZLA DUYURULUR…

KAMU DENETİM DERNEKLERİ PLATFORMU

Devlet Denetim Elemanları Derneği

Çevre ve Şehircilik Müfettişleri Derneği

Gümrük ve Ticaret Müfettişleri Dayanışma Derneği

İş Müfettişleri Derneği

Kültür ve Turizm Denetim Elemanları Derneği

Sağlık Müfettişleri Derneği

Vergi Müfettişleri Derneği

Kamu İç Denetçileri Derneği

Sosyal Güvenlik Müfettişleri Derneği

Demiryolu Müfettişleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği

Hazine Kontrolörleri Derneği

Mahalli İdareler Kontrolörleri Derneği

Muhasebat Kontrolörleri Derneği

Vakıflar Genel Müdürlüğü Müfettişleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği

Büyükşehir Belediye Müfettişleri Derneği

BASINDAN ÖRNEKLER;

https://www.memleket.com.tr/kamu-denetim-derneklerinden-ozluk-haklari-iyilestirilsin-talebi-2201958h.html

https://www.sondakika.com/yerel/haber-kamu-denetim-derneklerinden-ozluk-haklari-15735037/

https://www.kuzeyegehaber.com/2023/03/31/denetim-elemanlarindan-ozluk-haklarinda-artis-talebi/

https://medyabar.com/haber/14490568/kamu-denetim-derneklerinden-ozluk-haklari-iyilestirilsin-talebi

https://www.iha.com.tr/haber-kamu-denetim-derneklerinden-ozluk-haklari-iyilestirilsin-talebi-1159138/

https://www.memurlar.net/haber/1060577/yoksulluk-sinirinin-bile-altinda-kaldik.html
ÖZLÜK HAKLARININ İYİLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK BASIN AÇIKLAMASI

18 MART Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma GÜNÜ

Dur yolcu!

    Bilmeden gelip bastığın bu toprak, bir devrin battığı yerdir. Eğil de kulak ver ; bu sessiz yığın, bir vatan kalbinin attığı yerdir.

    Aziz şehitlerimizin kahramanlıklarla dolu hatıraları, Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere inanarak emanet ettiği Cumhuriyetimizin yaşatılmasının en büyük teminatı olacaktır. Aziz Türk milletimizin bu onurlu günü kutlu olsun.

12 MART İSTİKLAL MARŞININ KABULÜ ve MEHMET AKİF ERSOY’U ANMA GÜNÜ

“Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet; Hakkıdır Hakka tapan milletimin istiklal!” İstiklâl Marşı’nın Kabulünün 102 Yılı kutlu olsun.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI

“Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.”Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK
Cumhuriyet yüksek ahlaki değerler ve niteliklere dayanan bir idaredir. Türk milletinin karakterine ve adaletine en uygun idare Cumhuriyet idaresidir. Cumhuriyet fazilettir. Milleti kul olmaktan kurtarıp vatandaş yapan sistemdir Cumhuriyet. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle, minnetle anıyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.
taziye

TAZİYE

DENETDE Genel Sekreteri ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Başmüfettişi Ertan ÖRS’ ün babası hakk’ın rahmetine kavuşmuştur.

Cenazesi, 22 Temmuz 2022 tarihinde Cuma namazını müteakip Cebeci Asri Mezarlığına defnedilecektir.

Merhuma Allah’ tan rahmet, ailesine,  yakınlarına ve camiamıza sabır ve başsağlığı dileriz.

15 temmuz

15 Temmuz Şehitlerini Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Aziz milletimizin destansı bir mücadele vererek ‘egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ sözünü yeniden hayata geçirdiği ve hainlerin oyunlarını bozduğu 15 Temmuz gecesi, canını siper ederek bizlere zaferi yaşatan tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, birlik ve beraberliğimizin daim olmasını diliyoruz.

logo-2-900×560 (1)

Kurban Bayramı

Saygıdeğer meslektaşlarımız;

Birlik, huzur, sevgi ve kardeşlik atmosferi içerisinde nice bayramlar geçirmeniz temennisiyle, hayırlı bayramlar dileriz.

19 mayıs

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

“Hayatta tam mutluluk ve esenlik ancak gelecek kuşakların şerefi, varlığı, esenliği için çalışmakta bulunur.” Mustafa Kemal ATATÜRK

Aziz Atatürk ‘ün 9. Ordu müfettişi vazifesiyle çıktığı yolculuğun ulusal egemenliğimizin başlangıç gününe dönüştüğü bu şanlı günün 103. yıldönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.