DUYURU

Derneğimizin 19. Olağan Genel Kurulunun, 29 Şubat 2024 Perşembe günü saat 11.00’de aşağıdaki gündem ile Türkiye Noterler Birliği Konferans Salonunda (Söğütözü Caddesi No:4 Çankaya-ANKARA) yapılmasına,

Yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde, ikinci toplantının 10 Mart 2024 Pazar günü saat 11.00’de yukarıda belirtilen yerde yapılmasına karar verilmiştir.

 Üyelerimize saygı ile duyurulur.

GENEL KURUL GÜNDEMİ:

  1. Açılış, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması,
  2. Divan Başkanlığı ile Seçim ve Sayım Komisyonunun Teşkili,
  3. Genel Başkanın Açılış Konuşması,
  4. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetim Kurulu Raporunun ayrı ayrı okunması, müzakeresi ve oylanması,
  5. 2024, 2025 ve 2026 yıllarına ait Bütçe taslaklarının okunması, müzakeresi ve oylanması,
  6. Başkan adaylarının konuşması,
  7. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Asil ve Yedek Üyeleri ile Onur Kurulunun seçilmesi,
  8. Oy sayım ve tasnif işlemlerinin yapılması ve seçim sonuçlarının ilan edilmesi,
  9. Dilek ve temenniler,
  10. Kapanış.

İlan tarihi: 14.02.2024

logo-2-900×560 (1)

SİYASET & BÜROKRASİ & DENETİM İLİŞKİSİ\ Ali Alper ORKUN-Denetde Genel Başkanı

Siyaset ve bürokrasi ilişkisi, Türk idari hayatının en sorunlu alanlarından birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. İlginç olan nokta, sorunlar yumağı olan bu alanda yer alan aktörlerin tamamının, hoşnutsuzluk ve tatminsizlik göstermesidir.

Siyaset kurumunun, kamu hizmetlerine erişimde sorunlarla karşılaşıldığında sığındığı limanın, bürokrasinin hantal ve kuralcı yapısından kaynaklanan verimsiz yapısı söylemi olduğu, bürokrasinin ise etkin ve verimli çalışmasının siyaset tarafından engellendiğinden yakındığı izlenir.

Mesleki uzmanlık bilgisi, süreklilik ve kurumsal ideoloji gibi güç kaynaklarından beslenerek bir iktidar biçimine dönüşen ve modern devlet fonksiyonlarının zorunlu kıldığı bürokrasi ile demokratik idealler arasındaki üstü kapalı mücadele, ülkemizde Tanzimat’tan bu yana sürüp gitmektedir.

Bürokrasinin sosyal sistemdeki rolü incelenirken, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde araçsal nitelikte bir aygıt mı olduğu, yoksa politika ve hedefleri tayin eden bir organ haline mi geldiği sorgulanmaktadır. Güçlü tek parti iktidarlarının bile uyguladıkları politikalar neticeye ulaşmadığında ve başarısızlıkla sonuçlandığında, (çoğu zaman baştan aşağıya değiştirdikleri kadrolara sahip oldukları bilinirken) bürokratik oligarşiden yakınmaları ilginç değil midir?

Siyasetçiler, kemikleşmiş bürokrat kadroları ile halkın beklentileri uğruna mücadele ettikleri izlenimi verirken, bürokratlar da siyasetin baskılarına rağmen hizmet üretmeyi başardıklarını belirterek kahramanlık yarışına katılmaktadırlar. Kaybeden ise çaresizlik içerisinde olan biteni anlamaya çalışan vatandaş olmakta, vatandaş kime minnettar (!) olması gerektiğini anlayamayan bir halde etrafına bakınmaktadır.

Tam olarak bu noktada, denetim kurullarının bu denklemde nerede bulunduğunu anlamaya çalıştığımızda; sistemin günah keçişi rolünün bizlere sunulduğunu görmekteyiz. Şöyle ki; bürokratın kendisini bulunduğu göreve getiren siyasi iradeye karşı başarılı görünme zorunluluğu, özellikle üst bürokrasiyi, başarısızlıklarını örtmek için denetim kurullarının elini kolunu bağlayan uygulamalar mevzuat olarak hayata geçirilmekte ve milli irade bu şekilde istiyor diyerek, bürokrasi kenara çekilmektedir.

Kamu hizmetlerinin etkin, verimli ve kaliteli olarak sunulup sunulmadığını, mali kaynakların en ekonomik şekilde kullanılıp kullanılmadığını teknik ve objektif kriterlerle ölçülebilecek niteliklere sahip olan denetim kurulları ile siyasi irade arasındaki iletişim bu şekilde soğutulup yok edilince, kısır döngü başlamakta ve siyaset kurumu giderek bürokrasinin kendisine çizdiği pempe dünyaya mahkum hale gelmektedir. Siyasi irade, bürokrasiye devrettiği yeti ve sorumluluğun sonuçlarını ölçememekte, yanlış yönlendirilmeye açık hale gelmektedir.

Toplum, kamu kaynaklarının doğru ve etkin kullanılıp kullanılmadığını anlayabilmek için, sadece medyanın verdiği objektiflerden uzak bilgi kırıntılarından başka veriye ulaşamamaktadır. Sağlıklı veri ve yorumlara ulaşamayan kamuoyunun, sağlıklı şekilde demokratik katılım sağlamasının zorluğu açıktır.

Meslek taasubuna kapılmayan, kendisini de eleştirmekten ve ölçmekten kaçınmayan bir kamu denetim sisteminin ürettiği denetim ve ölçme değerlendirme rapor ve faaliyetlerini, belli bir sistem dahilinde kamuoyu ile şeffaf ve açık şekilde paylaşacağı bir sistemin kurulması, Türk kamu yönetiminin tıkanan damarlarını açacaktır.

Böylelikle, kamuoyu denetimine kendisini de açan denetim sistemi, içinde bulunduğu umutsuzluk ve etkisizlik girdabından çıkarak daha yüksek kalitede ürün ortaya koyma arayışı içine girecektir. Kapalı kapılar arkasında yaşamını daha fazla sürdüremeyeceğini ve siyasi erki yönlendiremeyeceğini anlayacak olan bürokrasi asli görevine dönerek demokrasilerde bulunması gereken çizgiye oturacaktır. Kamuoyunun doğrulara daha hızlı ulaşabildiğini gören siyaset kurumu ise kendisini, hesap verebilir yönetim anlayışını desteklemek zorunda hissedecektir.

Birçok kez tekrarladığımız üzere, çoğunluğun idealist ve fedakar insanların oluşturduğu mensuplarımızın amacı, yeni bir bürokratik hegemonya oluşturmak değil, Türk Kamu Yönetimini, sanal dünyasından çıkartıp küresel düzeyde gerçekler dünyasının başarılı bir aktörü haline getirme mücadelesine katkı sunabilmektir. 

DENETİM 116

[3d-flip-book mode=”fullscreen” urlparam=”fb3d-page” id=”898″ title=”false”]

Yetkin Hukuk Yayınları

Yetkin Hukuk Yayınları
YETKİN Basım Yayım ve Dağıtım San. ve Tic. A.Ş

Yayım evi tarafından Devlet Denetim Elamanları Derneği üyelerine % 15 (Yüzde onbeş) iskonto yapılacaktır.

Merkez: Strazburg Caddesi No: 31/A 06430 Sıhhiye / ANKARA

Tel: 0 (312) 231 42 34 (35) – 0 (312) 232 03 43
Faks: 0 (312) 229 87 85
E-Posta: yetkin@yetkin.com.tr

Eskihisar VW Yetkili Servis

Eskihisar VW Yetkili Servis
1- Ücretsiz hasar yardım hizmeti verilecektir. ( 444 4004 – 24 saat çağrı hattı )

• Hasar anında ücretsiz çekici ( Ankara içi )
• Hasar yerinde kaza tutanağı tutma yardımı,
• Hasar yerinden istediğin noktaya transfer hizmeti,
• Hasar yerinde fotoğraf hizmeti.

2- Talepte bulunulduğu zaman özel durumlarda mesai saatlerinin dışında da hizmet verilecektir.
3- Ücretsiz yerinden alım – yerine teslim hizmeti verilecektir. ( Ankara içi )
4- Hava alanını kullanacak müşteriler için servisten hava alanı ulaşımı ve yine teslimatta hava alanında araç teslimi yapılacaktır.
5- Ücretsiz müşteri servisi hizmeti verilecektir.
6- Servisimizde bekleyecek müşterilerimiz için ücretsiz kafeterya, öğle yemeği, internet gibi hizmetler sunulacaktır.
7- Yapılan Bakım – Onarımlarda yedek parçadan % 7 , işçilikten % 15 indirim yapılacaktır.
8- Her marka araç için kasko ve trafik sigorta hizmeti sunulmaktadır.
9- Servisimiz bünyesinde her marka ve model araç için detaylı iç dış temizlik ( oto kuaförü ) – cam filmi – kaput filmi – alt ses izalasyonu hizmeti verilmektedir.
10- Servisimiz bünyesinde her marka ve model araç için istenilen lastik temini sağlanabilmektedir.
11- Talep durumunda kurumunuzdaki araçlar nakit olarak 2.el alımı gerçekleştirilmektedir.
12- Ödemeler faturanın düzenlendiği tarihte nakit veya kredi kartı ile ödenecektir. İş Bankası – axess – yapı kredi – garanti; Kredi Kartına taksit imkanımız bulunmaktadır.

İletişim Bilgileri

Eskihisar Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.
Yunus Emre Cad. No: 1 Pk: 06145 Pursaklar-Ankara
Tel : 444 4004 (pbx) Faks : (0312) 328 90 10

Türkön Avukatlık

TÜRKÖN Avukatlık
TURKON Avukatlik burosu ile sozlesme yapilmistir .TURKON Avukatlik burosu Dernek uyelerinin son 10 yil icinde bankalardan kullanmis olduklari konut, tasit, ihtiyac, tuketici vs. bireysel kredilerinin bankalar tarafindan alinan masraflarinin ve yine son yil icinde Dernek uyelerinden bankalarin tahsil ettigi kredi kartlarinin aidatlarinin hukuki yollarla (Tuketici Hakem Heyetine basvurarak veya Tuketici Mahkemesine dava acarak) bankalardan geri alinmasi isini takip etmeyi ve sonuclandirmayi kabul eder. İslerinin takibi ve alacaklarinin tahsili icin gerekli yetkileri havi vekaletnameyi Avukata dogrudan veya Dernek eliyle ulastiracaklardir. Avukat Hakem Heyetine veya Tuketici Mahkemesine muracaat icin gerekli masraflari kendisi karsilayacaktir.Dernek uyesinden bu isler icin masraf veya vekalet ucreti talep etmeyecek,

Necatibey Cd. 22/6

Tel: 0312 230 42 57

Av.Nevzat TURKON

Tempo Turizm

Tempo Turizm
Ankara da bulunan DEVLET DENETİM ELEMANLARI DERNEĞİ (DERNEK) ile TEMPO TURİZM SEYAHAT ACENTASI LTD ŞTİ ( ACENTA) Arasında, Dernek üye ve çalışanlarının yurt dışı ve yurt içi tatili konusunda aşağıdaki şartlarda anlaşmışlardır.

Birlik vasıtasıyla Acentaya kayıt olmaya gelen üye veya çalışanlar dernekten geldiklerini beyan etmeleri gerekir.
Dernek vasıtasıyla acenta ya kaydolan misafirler acenta nın kendi misafirlerine uyguladığı sözleşme, sigorta, genel ve özel şartları aynen kabul etmiş olurlar (Tüm misafirlere uygulanan kanuni sorumluluk)
Acenta, Dernek üye ve çalışanlarını tura kayıt olduktan sonra kendi müşteri ve misafirleriyle aynı kabul edip herhangi bir ayrıcalık yapmayacaktır. Internet sitemizde, gerekse gazete ve broşürlerde ilan edilen tüm erken ödeme.kampanya vs den ayrım yapılmaksızın faydalanırlar.
Acenta kayıt olan her bir üye veya çalışan için aşağıdaki indirimler uygulanacaktır.
5-8 Gece Konaklamalı Yurtdışı Turlarda 40 €
9 Gece ve üstü konaklamalı Turlarda ise 50 €
Yurtiçi turlarda ise gün ayrımı yapılmaksızın % 5
Dernek Acente’den kapalı gruplar için tur talebinde bulunursa net fiyatlarla verilecektir. Ayrıca İndirim uygulanmayacaktır.
Bütün fatura ve ödentilerde KDV dahil olup Ticaret kanunu hükümlerine göre faturalar sözleşme anında Acente’ye bildirilen adrese tam olarak fatura edilir.
Bu protokol 6 madde, 2 suret olarak hazırlanmış olup 07.10.2013 tarihinde imzalanmıştır.
Tempo Tur web sayfası için tıklayınız

Sarar Giyim

Sarar Giyim
SARAR Sezon Mağazalarında etiket fiyatı üzerinden % 25 indirim uygulanacaktır.

Ekte bildirilen SARAR (SBM) mağazalarında geçerlidir.

SARAR Outlet ile Franchıse mağazalar ve diğer satış kanallarında geçerli değildir.

Marsh Avantaj

Marsh Avantaj
Değerli Denetde Üyeleri;

Derneğimizin, Marsh Sigorta Brokerliği ile sürdürdüğü işbirliğinin bir parçası olarak, Marsh’ın derneğimize sunduğu dijital platform olan “Marsh Avantaj”dan sizler de yararlanabileceksiniz.

www.marshavantaj.com/vakif/denetde üzerinden Kasko, Trafik, DASK, Konut, Seyahat Sigortası ve Tamamlayıcı Sağlık gibi bireysel sigorta poliçe tekliflerinizi Marsh’a özel avantajlı fiyatlardan alabilecek ve aldığınız tüm teklifleri karşılaştırıp online olarak sigortalarınızı sadece bir kaç tıkla satın alabileceksiniz.

Marsh Avantaj, dilerseniz sizin yerinize poliçelerinizi de takip edebiliyor. Mevcut sigorta poliçelerinizin vadesini web sitesinde “vade bırak” alanında belirtin, poliçelerinizin bitimine 1 ay kala Marsh Avantaj alternatifli teklifler oluştursun, siz de içlerinden en uygun sigorta poliçesini satın alabilirsiniz.

Dilerseniz Marsh Avantaj üzerinden 5 adet avantajlı BES paketlerinden birini seçebilir, kişisel olarak Bireysel Emeklilik Birikimlerinize de başlayabilirsiniz.

Sistemi kullanabilmek için yapmanız gereken tek şey, www.marshavantaj.com/vakif/denetde adresine girerek mail adresiniz ve Denetde üye No’nuz ile sisteme üye olmak. Üyelik ve sigortalarınız ile ilgili her türlü sorularınız ve destek için 7/24 hizmet veren Müşteri Hizmetleri Merkezi’ni, 02123550505 hatlı numaradan dilediğiniz zaman arayabilirsiniz.

Daha detaylı bilgi almak ve Marsh Avantaj’ın tanıtım videosunu izlemek için lütfen tıklayınız.

Saygılarımızla;