YENİ EĞİTİM MODELİ: ONLINE EĞİTİM

Ömer YÜREKLİ/omer_yurekli@hotmail.com

İnsanlık avcı toplayıcı toplum, tarım toplumu ve sanayi toplum aşamalarını geride bırakarak bilgi toplumu aşamasına gelmiş bulunmaktadır. Bu aşamanın en büyük özelliği bilgi teknolojileri ve iletişimi alanında çok ilerlenmiş olmasıdır. Bunun bir sonucu olarak eğitim alanında köklü değişimler olmasıdır. Geleneksel eğitimi modeli yerini online eğitim modeline  bırakmaya başlamıştır. Böylece çağın koşullarına uygun yeni eğitim modeli ortaya çıkmıştır. Bu modele online eğitim diyoruz.

Geleneksel eğitimde öğrenciler bir sınıfta toplanır ve hoca gelerek tahta ve tebeşir kullanmak suretiyle  ders anlatır. Zamana ve mekana bağlı biri eğitimdir. Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişme sayesinde bu model artık aşılmış bulunmaktadır. Günümüz teknolojilerini ve interneti kullanmak suretiyle herhangi bir mekana  bağlı olmadan,  bir cep telefonu veya bilgisayar kullanmak suretiyle eğitim almamız mümkün hale gelmiştir. Bu eğitim modeline online  eğitim denilmektedir.

Online eğitim her seviyede, sınavlı veya sınavsız vs. olabilmektedir.

Online eğitim ilk defa Amerika Birleşik Devletlerinde  (ABD) ortaya çıkmıştır. Yaklaşık yüzyıl önce ABD’ de  mektupla eğitim başlamıştır. Mektupla eğitim zaman içerisinde televizyon üzerinden yapılana eğitime yerine bırakmıştır. Bilgi ve iletişim teknolojilerinde olağanüstü gelişmeler sonucunda 2000’li yıllardan itibaren uzaktan eğitim büyük ölçüde online eğitim şeklinde yapılmaya başlanmıştır.

ABD’ de başlayan online eğitim zaman içerisinde dünya geneline yayılmıştır. Ülkemizde de ABD’ ye bezer bir trend izlemiştir. Başlnagıçta mektupla başlayan eğitim, günümüzde internet üzerinden yapılan online eğitime dönüşmüştür. Uzaktan eğitim geliştirilmesi gereken bir eğitim modeli olarak kalkınma planlarına girmiştir.

Bu yeni model eğitimin avantajlarına kısaca değinecek olursak: Öncelikle geleneksel eğitim pahalı ve çok zaman alıcı bir eğitimdir. Bir okula veya kursa yazılmak, uzun süre buralara gidip gelmek gerekiyor. Okul masrafı, gidip gelme masrafı oldukça yüksek miktarlara ulaşabiliyor.  Yani zamana ve mekana bağlı ve masraflı bir eğitim şekli. Online eğitim ise bir zaman ve mekana bağlı değildir. İstenilen yerden, örneğin dünyanın herhangi bir yerinden ve istenilen zamanda almak mümkündür. Ayrıca bu eğitimi almak işinizi  yapmanıza engel teşkil etmiyor.

Bir mekana veya zamana bağlı olmadan, internet üzerinden verilen uzaktan eğitim günümüz koşullarında oldukça yaygınlaşmıştır. Bu alanda eğitim veren pek çok kuruluş bulunmaktadır. Ancak eğitimin bilimsel bilgiye dayalı olarak ve kaliteli bir şekilde verilmesi gerekmektedir. Bu nitelikte eğitim alabileceğimiz pek çok üniversite ve pek çok  eğitim kurumu bulunmaktadır. Örneğin, MIT, Harvard, Princeton, Cornell  gibi dünyanın en saygın üniversiteleri bile  online eğitim  vermektedir. Türkiye’ de İstanbul Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Ahmet Yesevi Üniversitesi vs. pek çok üniversite online eğitim vermektedir.

Peki, son derece yaygınlaşmış olan bu eğitim modelinde hangi alanlarda eğitim verilebilmektedir?

Bugün her alanda ve  her konuda online eğitim almak mümkündür. Kişisel gelişim eğitimlerinden, lise, üniversite ve yüksek lisans eğitimlerine kadar online eğitim almak mümkün bulunmaktadır. Hatta gelişmiş ülkelerde online doktora eğitimi bile yapılmaktadır.

Ülkemizde online eğitimi kalkınma planlarında amaçlandığı üzere geliştirmek gerekiyor. Bugün lise, ön lisans, lisans ve tezsiz yüksek lisans eğitimleri verilebiliyor. Tezli yüksek lisans ve gelişmiş ülkelerde olduğu gibi doktora eğitimlerine de başlamak gerekiyor.

Online eğitim,  ülkemizin eğitim seviyesini  yükseltmek, bilime ve teknolojiye katkı yapmak için büyük imkanlar sunuyor aslında. Bu model sayesinde nüfusumuzun oransal olarak daha büyük bir yüzdesini sisteme dahil etmek mümkün olabilir. Bu sayede yüksek lisans ve doktora yapan öğrenci sayımızı yüksek oranlarda artırabiliriz. Aslında bunu yapmak zorundayız. Bilime katkı yapacaksak, yeni teknolojiler geliştireceksek, dünyanın ilk 10 ülkesi arasına gireceksek bunu mutlaka gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bir başka deyişle “Muasır medeniyetin üzerine çıkacaksak”  bunu başarmamız gerekiyor.

Comment Form