10

Geleneksel Söyleşi

20/02/2014 Perşembe Günü Derneğimiz Genel Merkezinde genel değerlendirme amaçlı yönetim kurulu toplantısı yapılmış, akabinde Kamu İhale Kurumu Elektronik İhale Daire Başkanı Sn. Ferruh SOLAK tarafından “Türkiye’nin Demografik Yapısı” konulu söyleşi gerçekleştirilmiştir. Söz konusu söyleşide; şahsına ait “Türkiye’nin Nüfusunun 2000-2025 Dönemi Karşılaştırmalı Projeksiyonu ve Hane Halkı Kompozisyonuna İlişkin Göstergeler” adlı yüksek lisans çalışması üzerinden değerlendirmelere yer verilmiş, Türkiye nüfusunun gerek cinsiyet ve yaş gruplarına gerekse yerleşim yerlerine göre dağılımı konularında benzer ülkelerle karşılaştırması yapılmış olup, soru ve cevaplarla söyleşimiz sona ermiştir.

Sn. Ferruh SOLAK’a katılımı ve değerli katkılarından dolayı Derneğimiz ve Meslektaşlarımız adına teşekkür ederiz.

DENETDE YÖNETİM KURULU

Comment Form