antet

MİSAK – I DENETİM VEYA DENETİMİN MANİFESTOSU / Selim Gökçe*


‐ DENETLEYEN DENETLENENDEN DAHA ALT STATÜDE VE ÖZLÜK HAKLARINDA OLAMAZ.
‐ BÜTÜN MÜFETTİŞLER ( DENETÇİLER ) STATÜ VE ÖZLÜK HAKLARI YÖNÜNDEN EŞİTTİR.
MÜFETTİŞLER ARASINDA KIDEM DIŞINDA KURUM FARKLILIĞI VB. SEBEPLERLE, ALT VEYA ÜST
DENETİM AYRIMCILIĞI KABUL EDİLEMEZ.
‐ KARİYER BİR MESLEKTİR. GİRİŞ VE YETERLİK SINAVI HARİCİNDE MESLEĞE GİRİLEMEZ.
‐ “KAMU DENETİM KANUNU” İLE TÜM DENETİM CAMİASI YASAL DÜZENLEMEYE
KAVUŞMALIDIR.
‐ TÜM TEFTİŞ VE DENETİM KURULLARI, ESKİ “ YÜKSEK DENETLEME KURULU “ VEYA “SAYIŞTAY”
ESAS ALINARAK, BAKANLIK VEYA KURUM VE KURULUŞ BÜNYESİ DIŞINDA ANAYASAL BİR
KURUM OLARAK “KAMU DENETLEME KURULU” OLARAK İHDAS EDİLMELİDİR.
‐ 657 SAYILI DMK’ DA “ DENETİM HİZMETLERİ SINIFI “ İHDAS EDİLMELİDİR.
‐ KAMU DENETLEME KURULUNA BAĞLI OLARAK “ TEFTİŞ AKADEMİSİ “ KURULMALIDIR
‐ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIKLARINCA HAZIRLANAN BÜTÜN RAPORLARIN ( GİZLİ VE KİŞİSEL
VERİLERİN KORUNMASI HARİCİNDEKİ ) KENDİ WEB SİTELERİNDE YAYINLANMASI SURETİYLE
ŞEFFAFLIĞIN SAĞLANMASI GEREKLİDİR.
‐ MÜFETTİŞLİK STATÜSÜ ALT‐ÜST ALGISI YARATMAYACAK ŞEKİLDE TÜM KURUMLAR AÇISINDAN
VE ÖZLÜK HAKLARI YÖNÜNDEN EŞİTLENMELİ VE EN AZINDAN SAYIŞTAY DENETÇİLERİ VEYA
MÜLKİYE MÜFETTİŞLERİ DÜZEYİNDE BELİRLENMELİDİR
‐ MESLEKTE 10 HİZMET YILINI DOLDURAN MÜFETTİŞLERİN BİRİNCİ SINIFA AYRILMASI
SURETİYLE ÖZLÜK HAKLARINDA İYİLEŞTİRME SAĞLANMALIDIR.
‐ MÜFETTİŞLERİN HALİHAZIRDA DENETLEDİKLERİ KİŞİLERİN EN AZINDAN % 25 ORANINDA
ALTINDA MAAŞ ALMALARININ BÜROKRATİK HİYERARŞİYE TERS DÜŞMESİ SEBEBİYLE, ASGARİ
%3 ORANINDA DENETLEDİKLERİNDEN DAHA YÜKSEK ÖZLÜK HAKLARINA KAVUŞMASI
ELZEMDİR.


‐ MÜFETTİŞLERİN ÖZLÜK HAKLARINDA YAPILACAK İYİLEŞTİRMELERİN “ EMEKLİ “ LERİ DE
KAPSAYACAK ŞEKİLDE YAPILMASINA ÖZEN GÖSTERİLMELİDİR.
‐ İLGİLİ KURUMLARDAN BİR “ TEFTİŞ BİLİM KURULU “ OLUŞTURULARAK, ÖNCELİKLE MEVCUT
DURUMUN BİLİMSEL OLARAK İNCELENİP, GELECEĞE YÖNELİK İYİLEŞTİRİCİ ÖNERİLERİN
BELİRLENMESİNİ TAKİBEN,
‐ DENETİM ŞURASININ BİR AN ÖNCE TOPLANMASI SURETİYLE, TEFTİŞ VE DENETİMİN
GELECEĞİNİN İNŞASI YÖNÜNDE POZİTİF VE YENİLİKCİ KARARLAR ALINMALIDIR.
KAYNAKÇA:
‐ “ Yönünü Arayan Teftişin Yeni Nesil Teftiş Modelleri Ne Olabilir ?” Selim GÖKÇE
denetde.org.tr/ Makaleler
‐ “Birinci Sınıf Müfeƫtişlere Birinci Sınıfa Ayrılma Hakkı Verilmesi ile CB Hükümet Sisteminde
İdari Denetimin Yeniden Yapılanması Hakkında Öneriler “ Selim GÖKÇE, denetde.org.tr/
Makaleler

*E. Başmüfettiş Selim Gökçe

MİSAK – I DENETİM VEYA DENETİMİN MANİFESTOSU / Selim Gökçe*