WhatsApp Image 2020-02-03 at 16.28.30

Müfettiş Dernekleri Bir Araya Geldi

           Devlet Denetim Elemanları Derneği (DENETDE) Genel Baskanı Sayın Ali Alper ORKUN’un davetleri ile 02/08/2019 tarihinde DENETDE Genel Merkezinde; Bakanlıklar, Kamu Kurumları veya Genel Müdürlüklerde görev yapan merkezi denetim elemanlarını temsil eden Dernek temsilcileri ile gerçekleştirilen toplantıda alınan kararın gereği olarak; 23/01/2020 tarihinde Vergi Müfettişleri Derneği Genel Başkanı Sayın Özgür KUBUŞ’un davetleri ile Ankara’da ikinci bir toplantı gerçekleştirilmiştir.

            Toplantı DENETDE Genel Başkanı Sayın Ali Alper ORKUN’un açılış konuşması ile başlamıştır. Ali Alper ORKUN konuşmasında; bugüne kadar DENETDE tarafından gerçekleştirilen faaliyetler ve söz konusu faaliyetler sonrasında yaşanan gelişmeler hakkında bilgi vermiş, kamuda merkezi düzeyde denetim yapan denetim elemanlarının ortak sorunları hakkında görüş ve önerilerde bulunarak katılımcılardan mesleğin ortak sorunları hakkında görüşlerini ifade etmelerini rica etmiştir.

Bakanlık, Kurum ve Genel Müdürlük düzeyinde örgütlenen merkezi denetim elemanlarını temsil eden sivil toplum kuruluşlarının geniş katılımı ile gerçekleştirilen toplantının sabah oturumunda bu minvalde mesleğin ortak sorunları masaya yatırılmıştır. Genel sorunların; harcırah rakamları başta olmak üzere özlük haklarında meydana gelen gerileme, kamu denetim sisteminde yaşanan sistemsel sorunlar ve nihayet söz konusu sorunun çözümü için bugüne kadar izlenen yolda yer alan iletişim eksiklikleri olarak 3 ana başlıkta toplandığı anlaşılmıştır.

            Toplantının öğleden sonra gerçekleştirilen 2. oturumunda ise, söz konusu sorunların çözümü için bir yol haritası ortaya konmaya çalışılmıştır. Ayrıca, merkezi denetim elemanlarının üye olduğu meslek derneklerinin federasyonlaşması ve süregelen söz konusu toplantılar sonucunda ortak bir kamu merkezi denetimi ortak platformu kurulması yönünde görüşler dile getirilmiştir.

Belirlenen yol haritası kapsamında toplantıya katılan tüm derneklerin üye gönderebileceği  Çalışma Gruplarının” kurulmasına karar verilmiştir.

23/02/2020 tarihinde Sosyal Güvenlik Müfettişleri Derneğinin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 3. toplantıya kadar “ Özlük Hakları Çalışma Grubu”, “Kamu Denetim Sistemi Çalışma Grubu” ve “İletişim Çalışma Grubu” olarak 3 çalışma grubunun oluşturulması ve söz konusu çalışma gruplarının mevcut sorunları sistematik şekilde ortaya koyarak sorunlara çözüm önerilerinde bulunması ve yapılacak 3. toplantıya kadar söz konusu çalışmalarını rapor haline getirmesine karar verilmiştir.

23/01/2020 tarihinde Vergi Müfettişleri Derneğinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantı, yapılan ve yapılacak olan söz konusu çalışmaların Ülkemiz ve mesleğimiz için hayırlı olması temennileri ile sonlanmıştır.

 

Comment Form