ONUR KURULU

Ömer SEYMENOĞLU

Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanı

20 Mayıs 1965 tarihinde Trabzon, Sürmene’de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Sürmene’de tamamladıktan sonra 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. “Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı ve İl Özel İdarelerine Yansımaları” konulu teziyle yüksek lisans yaptı. Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü yayınları arasında “Türk Kamu Yönetiminde Teftiş ve İç Denetim” adıyla 2013 yılında yayımlanan kitabın yazarları arasındadır. 1 yıl süreyle İngiltere’de 6 ay süreyle Amerika Birleşik Devletlerinde yabancı dil, işletme ve yüksek yöneticilik konularında eğitim aldı.

27 Haziran 1988 yılında Kaymakam adayı olarak Mülki İdare Amirliği hizmetine başladı. Gaziantep Kaymakam Adayı, Sürmene ilçesi Kaymakam Refiki, Çerkeş ve Ardeşen ilçeleri Kaymakam Vekili, Çeltikçi, Kangal, Çıldır ve Fındıklı İlçeleri Kaymakamı olarak görev yaptı.

18 Mayıs 2000 tarihinde Mülkiye Müfettişliğine, 22 Aralık 2000 tarihinde Mülkiye Başmüfettişliğine atandı.

14 Nisan 2015 tarihinde Mülkiye Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi.

10 Eylül 2016 tarihinden itibaren Başkan Vekili olarak görev yapmakta iken 20 Haziran 2017 tarihinde Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanı olarak atanmıştır.

Kibar ALTUNAL

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler (şimdi Siyasal Bilgiler) Fakültesine 1979 yılında girerek 1983 yılında mezun oldu.
1983-1984 öğretim yılında aynı Üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Mali Hukuk Bölümü’nde yüksek lisans dersleri aldı.
-Keçiören Belediyesi’nde müfettiş yardımcısı, müfettişlik,
-Ağustos 1988/Nisan 1989 tarihleri arasında askerlik görevi,
-Yem Sanayi T.A.Ş.Genel Müdürlüğü’nde müfettişlik,
– Çevre Bakanlığı’nda  müfettişlik/başmüfettişlik,
-TBMM Araştırma Komisyonunda 8 ay geçici olarak uzmanlık,
– İller Bankası Genel Müdürlüğü’nde müfettişlik/başmüfettişlik,
-Sağlık Bakanlığ’ndaı geçici görevle vekaleten müşavirlik (APK Kurulu’nda görevli),
– Sağlık Bakanlığı’nda başmüfettişlik,
-Sağlık Bakanlığı’nda Başmüfettiş kadrosunda APK Kurulu/Strateji Geliştirme Başkan Yardımcılığı,
-Sağlık Bakanlığı’nda başmüfettiş kadrosuyla Müsteşarlık Makamında danışman olarak görevli.
Sağlık Bakanlığı’ndaki APK Kurulu/SGBaşkanlığı’nda ki görevlerine ilaveten;
-Sağlıkta dönüşüm programı çerçevesinde Bakanlığın yeniden yapılandırılması,
-Sağlık hizmet sunumu bölge planlaması,
-Sağlık yapıları planlaması,
-Kamu sağlık harcamaları takip ve analizi,
-Sağlıkta kamu özel ortaklığı modelinin mevzuat çalışmaları,
-Sağlık Bakanlığı’nda bürokrasinin azaltılması ve idarenin basitleştirilmesi Bakanlık koordinatörlüğü,
-Türkiye Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Bakanlık koordinatörlüğü görevlerinin yanı sıra çok sayıda kongre, seminer, sempozyum, çalıştay ve çalışma grupları görevi yapmıştır.
-26.01.2012 tarihi itibariyle Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı görevine başlamış olup evli ve bir kız ve bir erkek çocuk babasıdır.

Selçuk Bakkaloğlu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Teftiş Kurulu (E) Başkanı

1975 Ankara doğumludur. 1998 yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye bölümünden mezun oldu. 2004 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Yüksek Lisansını tamamladı. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığında 2000 yılında Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başladı. 2004 yılında Müfettiş olarak atandı. 07/06/2006 – 14/12/2007 yılları arasında Teftiş Kurulu Başkanlığında Başkan yardımcılığı görevinde bulundu. 14/12/2007 tarihinde Bayındırlık ve İskân Bakanlığı İç Denetim Birimine İç Denetçi olarak atandı. 2011 yılında İç Denetim Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. Yine aynı yıl Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkan Vekili olarak çalıştı.

İyi derecede İngilizce bilmektedir.