ONUR KURULU

1 Ali Alper ORKUN İçişleri Bakanlığı
2 Orhan TAVLI İçişleri Bakanlığı
3 Selçuk BAKKALOĞLU Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı