IMG_20230401_221801

ÖZLÜK HAKLARININ İYİLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK BASIN AÇIKLAMASI

AZİZ TÜRK MİLLETİNE VE KAMUOYUNA SESLENİŞ

Kamu Denetiminin başarısızlığı, toplumun huzurunu bozar, devlete olan güveni sarsar, kamuoyunda adalet algısının kaybedilmesi ile kargaşayı ve kendi adaletini yaratma çabalarını doğurur.

Etkin ve verimli bir denetim sistemine geçiş, yalnızca Kamu Denetim Mesleği mensuplarının mesleki meselesi değil, Türk Demokrasisinin ve insanlarımızın refahını ilgilendiren önemli bir mahiyet arz etmektedir.

Bu sebeple; Türk Kamu Denetim sisteminde görev yapmakta olan Müfettiş, Kontrolör, Denetçi ve İç Denetçi unvanlı yaklaşık 20.000 meslek mensubunu temsil eden 15 Dernek olarak bizler; aşağıda belirttiğimiz hususların kamuoyu ve yetkililer açısından bilinmesinde aciliyet ve zaruret görmekteyiz.

Günümüz koşullarında, Kamu denetim hizmetlerinde çalışan meslektaşlarımızın motivasyonlarının yüksek tutulması, çalışma koşul ve şartlarının özendirici olmasıyla doğrudan orantılıdır.

Devlete ve millete hizmet etmeyi kendisine düstur edinen, ülkenin her köşesinde, her koşulda cansiperane şekilde çalışan kamu denetim elemanlarının özlük hakları konusunda kamu vicdanını yaralayacak şekilde haksızlığa maruz kaldığını üzülerek görmekteyiz.

Gelinen aşamada; kamu denetim mesleğinin, onur verici ve prestij sağlayan imajının, meslek mensuplarının çoğunluğunun özlük haklarındaki ciddi gerilemeye bağlı olarak büyük ölçüde sarsıldığını, dile getirmek zorundayız.

Mevcut adaletsizlik; iki şekilde tezahür etmiştir.

1- Kamu Denetim Mesleği mensupları, özlük hakları bakımından 7417 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile denetledikleri kurumlarda görev yapan idarecilerin gerisine düşmüşlerdir.

Bu düzenleme ile istisnasız olarak; ‘genel idare hizmetleri’ sınıfındaki tüm idarecilere ek zam yapıldığı halde, aynı sınıfta yer alan ‘Kamu Denetim Mensuplarına’ yönelik herhangi bir artış yapılmamış olup, böylelikle bağlı oldukları en üst idari otorite tarafından yetkilendirilen denetim elemanları; teftiş, denetim ve soruşturmalarını yaptıkları tüm idarecilerin altında bir maaş alır hale gelmişlerdir.

Aşağıdaki çizelgede 2023 yılı itibari ile bu durum açıkça görülmektedir.
2023 yılı Ocak Ayı Ücretleri

Unvan
Derece/Kademe
Ücret
Durumu

Genel Müdür
1/4
47.370,00 TL
Eş Çalışmıyor, 1 çocuk

Genel Müdür Yardımcısı
1/4
37.900,00 TL
Eş Çalışmıyor, 1 çocuk

Daire Başkanı
1/4
34.441,00 TL
Eş Çalışmıyor, 1 çocuk

İl Müdürü (Ankara, İstanbul ve İzmir)
1/4
33.793,00 TL
Eş Çalışmıyor, 1 çocuk

İl Müdürü (Büyükşehir)
1/4
31.197,00 TL
Eş Çalışmıyor, 1 çocuk

İl Müdürü (Diğer)
1/4
30.135,93 TL
Eş Çalışmıyor, 1 çocuk

Bakanlık Başmüfettişi
1/4
28.360,00 TL
Eş Çalışmıyor, 1 çocuk

2- 7417 sayılı Kanunun 6. maddesi ile Müfettiş, Kontrolör ve İç Denetçilerin ek göstergesi (3600)’den (4200)’e çıkarılırken, Mülkiye Müfettişlerinin ek göstergesi (5800)’den (6400)’e, Adalet/HSK Müfettişlerinin ve Sayıştay denetçilerinin ek göstergesi ise (7600)’den (7800)’e çıkartılmış olup, 2023 yılı itibariyle son durum aşağıdaki tablodaki gibi olmuştur.

2023 yılı Ocak Ayı Ücretleri

Adalet Başmüfettişi
1/4
57.609,00 TL
Eş Çalışmıyor, 1 çocuk

HSK Başmüfettişi
1/4
57.609,00 TL
Eş Çalışmıyor, 1 çocuk

Sayıştay Başdenetçisi
1/4
50.543,00 TL
Eş Çalışmıyor, 1 çocuk

Mülkiye Başmüfettişi
1/4
48.860,00 TL
Eş Çalışmıyor, 1 çocuk

Bakanlık Başmüfettişi
1/4
28.360,00 TL
Eş Çalışmıyor, 1 çocuk

Bakanlık Müfettişi
7/1
21.568,38 TL
Eş Çalışmıyor, 1 çocuk

Bakanlık Müfettiş Yrd.
8/1
19.436,97 TL
Eş Çalışmıyor, 1 çocuk

Kıdemli bir Başmüfettişin aylık maaşının; Türk-İş tarafından 2023 yılı Mart ayı için açıklanan yoksulluk sınırı olan 31.240.-TL’ nin bile altında kaldığını görmekteyiz.
Görevin niteliği, yetişme şartları, eğitim ve kariyer yapısı açısından eşit özelliklere sahip olan, çalışma zamanlarının büyük bölümünü ikametgâhları dışında geçiren, üstlendikleri sorumluluklar ve riskler göz önüne alındığında yerine getirdikleri görev itibariyle aralarında herhangi bir fark olmayan; Kamu Denetim meslek mensupları arasında, özlük hakları açısından böylesi vahim farkların oluşmasına sebep olmak rasyonel bir yaklaşım olmadığı gibi, adil de değildir.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİMİZ;

1) 7413 sayılı Kanunun 7. maddesi ile Adalet Müfettişleri ve HSK Müfettişleri için getirilen ek tazminatın; aynı meşakkatli görevi yürütmekte olan Kamuda fiilen görev yapan tüm Müfettiş, Denetçi, İç Denetçi ve Kontrolörlere de (30.000) gösterge rakamı üzerinden ‘ek denetim tazminatı’ olarak verilmesi,

2) Kamuda fiilen görev yapan tüm Müfettiş, Kontrolör, Denetçi ve İç Denetçilerin 375 sayılı KHK’da (III) sayılı cetvelde yer alan ücret ve tazminat göstergelerinin, Genel Müdür Yardımcıları için 15/01/2023 tarihi itibariyle uygulanmakta olan ücret göstergesi (54.300) ve tazminat göstergesi (41.000) seviyesine yükseltilmesi,

SAĞLANMALIDIR.

Devletimizden talebimiz özü itibarıyla; Kamu Denetim Mesleği mensupları arasında adaletin sağlanması, Devletimizin kendi evlatlarına sahip çıkması ve uygun göreceği özlük hakları ve statü ile kamu denetim mesleği mensuplarına iade-i itibarın sağlanmasını, içermektedir.

Devlet terbiyesi ve vazife bilinci dahilinde sükûnetlerini koruyan kamu denetim elemanları, devleti ve milleti için kamu menfaatinin korunması amacıyla görevlerini tam bir tarafsızlık içerisinde yerine getirmeye devam edeceklerdir.

İdealist ve fedakâr insanların oluşturduğu meslek camiamızın hedefi, yeni bir bürokratik hegemonya oluşturmak değil, Türk Kamu Yönetiminde kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması, yolsuzluğun önlenmesi ile hesap verebilirliğin sağlanmasına katkı sunabilmektir.
Vatandaşlarının ve kamu görevlilerinin denetim hizmetlerinin kalite ve etkinliğinden mutlu olduğu bir Türkiye’ye ulaşabilmek umuduyla, Kamu Denetim Elemanları arasında adalet istiyoruz.

KAMUOYUNA SAYGILARIMIZLA DUYURULUR…

KAMU DENETİM DERNEKLERİ PLATFORMU

Devlet Denetim Elemanları Derneği

Çevre ve Şehircilik Müfettişleri Derneği

Gümrük ve Ticaret Müfettişleri Dayanışma Derneği

İş Müfettişleri Derneği

Kültür ve Turizm Denetim Elemanları Derneği

Sağlık Müfettişleri Derneği

Vergi Müfettişleri Derneği

Kamu İç Denetçileri Derneği

Sosyal Güvenlik Müfettişleri Derneği

Demiryolu Müfettişleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği

Hazine Kontrolörleri Derneği

Mahalli İdareler Kontrolörleri Derneği

Muhasebat Kontrolörleri Derneği

Vakıflar Genel Müdürlüğü Müfettişleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği

Büyükşehir Belediye Müfettişleri Derneği

BASINDAN ÖRNEKLER;

https://www.memleket.com.tr/kamu-denetim-derneklerinden-ozluk-haklari-iyilestirilsin-talebi-2201958h.html

https://www.sondakika.com/yerel/haber-kamu-denetim-derneklerinden-ozluk-haklari-15735037/

https://www.kuzeyegehaber.com/2023/03/31/denetim-elemanlarindan-ozluk-haklarinda-artis-talebi/

https://medyabar.com/haber/14490568/kamu-denetim-derneklerinden-ozluk-haklari-iyilestirilsin-talebi

https://www.iha.com.tr/haber-kamu-denetim-derneklerinden-ozluk-haklari-iyilestirilsin-talebi-1159138/

https://www.memurlar.net/haber/1060577/yoksulluk-sinirinin-bile-altinda-kaldik.html
ÖZLÜK HAKLARININ İYİLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK BASIN AÇIKLAMASI

Comment Form