7

Prof. Dr. Şaban Ali Düzgün ile Söyleşi

DENETDE Söyleşilerinin 3 Aralık 2013 ta­rihindeki konuğu, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı Başkanlığını yürüten Prof. Dr. Şaban Ali Düzgün oldu. Söy­leşi, Dernek Genel Merkezinde 3 Aralık 2013 Salı günü saat 19.30’da başladı ve yaklaşık 2,5 saat sürdü.

Söyleşi, Prof. Dr. Şaban Ali Düzgün’ün iman ve itikat ile ilgili değerlendirmeleri içeren sunumu ile başladı. Akabinde Kuran-ı Kerimi doğru anlamak ve yorumlayabilmek için asr-ı saadette ve devamında yaşanan olaylara vur­gu yapıldı. Bu çerçevede ayetlerin “Ne dedi?” ve “Ne demek istedi?” şeklinde bir metodolo­jik yaklaşımla ele alınması gerektiği hatırlatıldı. Bununla birlikte, başta İmam Mâtürîdî ve İmam Eş ’ari olmak üzere, din bilginlerinin çalışmala­rından örnek aktarımlar yapıldı. Konuşmanın ardından soru cevap kısmına geçildi.

Comment Form