Kadir Kemaloğlu

Genel Başkan Yardımcısı

1969 yılında Muş Bulanık’ da doğdu. 1986 yılında Demetevler Lisesini bitirdi. 1987 yılında başladığı Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden, 1991 yılında mezun oldu. Mesleki yaşamına, 1993 yılında kazanarak, Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünde Müfettiş yardımcısı olarak göreve başladı. 1997 yılında Müfettiş, 2009 yılında ise Başmüfettişliğe atandı.

2002 yılında Devlet Lisan Okulunda 1 yıl süreyle İngilizce lisan eğitimi aldı. Diğer yandan, 2003 yılında başladığı TODAİE’den Spor Federasyonlarının Özerkliği konulu tezi ile 2009 yılında Kamu Yönetimi Alanında yüksek lisans derecesi alan Kadir Kemaloğlu, 2011 yılında da Ankara Barosu tarafından düzenlenen Spor Hukuku Sertifika Programını tamamladı.

Devlet Denetim Elemanları Derneğin’de (DENETDE), 2011-2013 yıllarında Genel Sekreterlik yapan Kadir Kemaloğlu, 2013 Mart ayından itibaren Genel Başkan Yardımcılığı görevini sürdürmektedir. Orta derecede İngilizce bilen Kadir Kemaloğlu, evli olup, üç çocuk babasıdır.

Selim Gökçe

Yönetim Kurulu Üyesi (Kültür ve Yayın İşleri Sekreteri)

15.12.1956 tarihinde Ankara’da doğdu. Evlidir. İlk,orta ve Lise tahsilini Ankara’da tamamladıktan sonra 1978 yılında A.İ.T.İ.A Bankacılık ve Sigortacılık Y.O’nu bitirdi. 1997 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü A.B ABD’ dan yüksek lisans derecesi aldı.

04.01.1979 yılında Maliye Bakanlığı Vergiler Temyiz Komisyonunda Raportör olarak memuriyete başladı. 02.03.1979 yılında D.M.O Gn. Md. de Müfettiş Yrd. görevine intisap etti. 21.12.1982 tarihinde Müfettiş, 06.02.1997 tarihinde Başmüfettiş oldu. Halen bu görevde memuriyete devam etmektedir.

KPDS-B düzeyinde İngilizce bilmektedir. ASMMMO’da SMMM Sertifikası bulunmaktadır. 2013 yılında DENETDE Yönetim Kurulunda Kültür Yayın İşleri Sekreterliğine seçilmiştir.

Necip Feyzai Uygun

Yönetim Kurulu Üyesi

12.03.1962 tarihinde Çaykara-Trabzon’da doğdu. İlkokulu Çaykara’da(1972-73), Ortaokul ve Atatürk Öğretmen lisesini Gökçeada-Çanakkale’de(1978-79) tamamladı. Gazi Eğitim Enstitüsü Resim bölümünde bir yıl okuduktan sonra(1979-80) yeniden sınava girerek İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesine kayıt yaptırarak 1985 Şubat döneminde İ.Ü. İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu.

Askerlik görevini 189. Dönem Yedek Subay olarak tamamladıktan sonra 1988 yılında Orman Ürünleri Sanayi Kurumu’nda Müfettiş Yardımcısı olarak memuriyet görevine başladı. 1991 yılında Müfettiş, 1998 yılında da Başmüfettiş unvanını aldı. Kurumun özelleşmesi dolayısıyla 4042 sayılı kanun çerçevesinde 2000 yılı Eylül ayında Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü’ne Başmüfettiş olarak atandı. 2006 yılı Haziran ayı itibariyle Sağlık Bakanlığı Teftiş Kuruluna intisap etti.

Halen Sağlık Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığında Başdenetçi olarak görevine devam etmekte olup evli ve iki çocuk babasıdır.

Ömer Yürekli

Yönetim Kurulu Üyesi

İlk, orta ve lise öğrenimini Kadirli’de tamamladı. İTÜ’de bir yıl elektronik ve haberleşme mühendisliği okuduktan sonra, İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesine girdi. SBF’den mezun olduktan sonra TEKEL’ de müfettiş yardımcılığı, müfettişlik ve başmüfettişlik görevlerinde bulundu. Bir dönem Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda araştırmacı olarak çalıştı. Halen Sağlık Bakanlığında Sağlık Başdenetçisi olarak görev yapmaktadır.

Mesleki ve kamu yönetimine ilişkin konularda yayınlanmış çok sayıda makalesi bulunmaktadır.

ESKADER bünyesinde yayın yapan Sanatalemi.Net sitesinin vefat eden yedi yazarı adına düzenlenen Sanatalemi.Net 3. Edebiyat Yarışması’ nda makale dalında 2. lik ödülüne layık görülmüştür.

Çeşitli internet sitelerinde köşe yazarlığı yapmaktadır.

İsamettin Tolga Kara

Yönetim Kurulu Üyesi

29.08.1981 tarihinde Konya’ da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Konya’da tamamladı. Daha sonra 1999 yılında Selçuk Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Makine Bölümünü kazandı, bir yıl sonra buradaki öğrenimini yarım bırakarak aynı yer İşletme bölümünü kazandı ve öğrenimine başladı, 2006 yılında Selçuk Üniversitesi İİBF İşletme bölümünden mezun oldu. 2008 yılında yine Selçuk Üniversitesi İktisat Anabilim Dalında yüksek lisans eğitimini tamamladı.

2007 yılında üniversiteden mezun olduktan sonra girdiği Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Muhasebe Denetmen Yardımcılığı sınavını kazanarak Muhasebe Denetmen Yardımcısı olarak göreve başladı. Konya Defterdarlığında görev yapmakta iken PTT Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcılığı sınavını kazanması üzerine başladığı PTT Genel Müdürlüğündeki Müfettişlik görevine halen devam etmektedir.

Aynı zamanda Mart 2013 tarihinden buyana Devlet Denetim Elemanları Derneğinde (DENETDE) Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev

Ertan Örs

Yönetim Kurulu Üyesi

03/03/1979 tarihinde Ankara’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Ankara’da tamamladıktan sonra üniversite öğrenimine 1997 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümünde başlayıp 2001 yılında tamamladı. 2001-2002 akademik yılında, Dokuz Eylül Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunda 1 yıl süreyle İngilizce eğitimi gördü. 2011-2013 yılları arasında da, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Maliye Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programını tamamladı.

Mesleki kariyerine, 2006 yılında Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Denizli Vergi Dairesi Başkanlığında Gelir Uzman Yardımcısı olarak başlayan Ertan ÖRS, 2007-2009 yılları arasında Vergi Denetmen Yardımcısı olarak denetim mesleğine adım attı. 2009 yılından bu tarafa da Çevre ve Şehircilik Bakanlığında Bakanlık Müfettişi olarak görevine devam etmektedir.

2010-2012 yılları arasında Çevre ve Şehircilik Müfettişleri Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulundu. Mart 2013 tarihinden bu yana da, Devlet Denetim Elemanları Derneğinde (DENETDE) Yönetim Kurulu Üyesi ve Sosyal İşler Sekreteri olarak görev yapmakta olan Ertan ÖRS, evli ve 1 çocuk babası olup, iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Kutluhan Kendir

Yönetim Kurulu Üyesi

08/07/1979 tarihinde Eskişehir’de doğdu. İlk ve orta eğitimini Diyarbakır’da, liseyi Ankara Atatürk Anadolu Lisesinde tamamladı. Üniversite öğrenimine, 1997 yılında Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümünde başlayıp 2001 yılında tamamladı.

Müfettişlik kariyerine, 2002 yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığında İş Müfettişi Yardımcısı olarak başlayan H.Kutluhan KENDİR, 2005 yılında İş Müfettişi, 2015 yılında ise İş Başmüfettişi unvanlarını aldı. Halen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında İş Başmüfettişi olarak görevine devam etmektedir.

Mart 2015 tarihinden bu yana, Devlet Denetim Elemanları Derneğinde (DENETDE) Yönetim Kurulu Üyesi olan H.Kutluhan KENDİR, evli ve 1 çocuk babası olup, çok iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Rıfat Koray Köprülüoğlu

Yönetim Kurulu Üyesi

08.02.1983 tarihinde Ankara İlinde doğdu. Çankırı Nüfusuna kayıtlıdır. İlk
öğrenimini Ankara Ahmet Vefik Paşa İlkokulunda, orta ve lise öğrenimi Ankara
Anadolu Lisesi Fransızca kısmında, lisans eğitimini ise 2002 yılında başladığı ve
2007 yılında mezun olduğu Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Maliye Bölümünde tamamladı. Kamu hizmetine ilk olarak Gelir İdaresi
Başkanlığında Gelir Uzman Yardımcısı olarak 2008 yılında başladı. Merkezi
denetim elemanı olarak kariyerine ise 2010 yılında Sosyal Güvenlik Kurumu
Müfettiş Yardımcısı olarak başladı ve 2013 yılında Müfettişlik kadrosuna atandı.
2016-2018 yılları arasında Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş
Başkanlığında Refakat Müfettişi olarak görev yaptı. 2014-2015 eğitim döneminde
Türkiye Amme İdaresi Enstitüsünde (TODAİE) Kamu Yönetimi yüksek lisansı
yapmıştır. Halen Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettişi olarak mesleğine devam
etmektedir.

Ramazan Doğan

Yönetim Kurulu Üyesi

01.05.1979 tarihinde Ankara’da doğdu. Ortaokul ve liseyi Ankara Yenimahalle Mustafa Kemal Lisesi’nde tamamladı. Lisans eğitimini 2000 yılında Hacettepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Kamu Yönetimi Bölümü’nde, yüksek lisansını 2007 yılında aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Bölümünde tamamladı. Müfettişlik kariyerine, 2002 yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda İş Müfettişi Yardımcısı olarak başladı, 2005 yılında İş Müfettişi, 2015 yılında ise İş Başmüfettişi unvanlarını aldı. Haziran 2015-Şubat 2017 tarihleri arasında İş Teftiş Kurulu Ankara Grup Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. 24 Nisan 2017 tarihinden bu yana Başbakanlık Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nda İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı olarak görev yapmaktadır. 2011 yılından beri Devlet Denetim Elemanları Derneği üyesi olup, Mart 2015 – Mart 2018 arası Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreter olarak görev yapan Ramazan DOĞAN, evli ve 2 çocuk babası olup, orta düzeyde İngilizce bilmektedir.